Kind, jeugd en gezin
met hazensprongen weer gelukkig!

Samenwerking met scholen

Contact met scholen vind ik belangrijk omdat leerkrachten vaak veel zien en eerste verwijzers zijn. Zij kunnen ouders adviseren en tevens bij problemen die in de klas voorkomen aan de bel trekken. Leerkrachten en interne begeleiders herkennen kinderen die problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen.


Als leerkracht zie je ze vaak: de aandachtvrager, de onruststoker, de stille, de drukke, het kind dat altijd een weerwoord heeft, degene die altijd alles tien keer vraagt, het onzekere kind, het gesloten kind, het kind dat niet te bereiken is. Soms weet je waar het vandaan komt. Af en toe zijn er ook kinderen van wie je helemaal niets begrijpt.


Hoe ga je daar nu als leerkracht mee om?
Hoe kun je dat nu aanpakken en oplossen?
Je beseft dan dat kinderen en ouders daar ook zelf problemen mee hebben en er iets aan willen doen. Neem contact met mij op als je vragen hebt. Ik wilaltijd vrijblijvend met je meedenken.


Bovendien is een probleem vaak sneller opgelost als het hele systeem van het kind op de hoogte is en iedereen mee doet aan eenzelfde aanpak. Ik probeer dan ook altijd iedereen te betrekken en zo alle positieve hulpmiddelen in te zetten.

Diagnostiek

Soms kan een bezoek van het kind en de ouders het juiste hulpmiddel zijn bij problemen die zich op school (ook) voordoen.Soms is er eerst vraag naar diagnostiek om helder te krijgen wat er precies aan de hand is. Labels zeggen niet alles maar soms kan een onderbouwing vanuit gedegen testen of onderzoek wel duidelijkheid geven en behulpzaam zijn bij het bepalen van een eerste koers. Door een breed scala aan online testen kan ik hier een rol in spelen. Klik hier voor een overzicht van mogelijke testen. Intelligentieonderzoek kan ik op aanvraag afnemen.

Training

Ik geef ook traingingen aan teams van scholen en kan (bij voldoende aanmeldingen) groepstrainingen organiseren voor kinderen die kampen met soortgelijke problemen.