Kind, jeugd en gezin
met hazensprongen weer gelukkig!

Beroepsvereniging SKJ

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Daarom ben ik aangesloten bij het SKJ zodat u erop kunt vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen. Op de website van het SKJ https://skjeugd.nl/ouders-verzorgers/ kunt u als ouder/verzorger informatie vinden over alle gedrags- en beroepsregels maar ook hoe zij u kunnen ondersteunen als u niet tevreden bent. Als kind, jongere, ouder of verzorger wil je goede hulp krijgen. In de informatiefolder over bezwaar-, klacht- en tuchtprocedureskunt u lezen wat uw mogelijkheden zijn.

Klachten

Mijn doel is dat iedere betrokkene tevreden is over de begeleiding, behandeling of training. Heb je suggesties, opmerkingen of een klacht, laat dit weten via het contactformulier. Ik stel ieders mening zeer op prijs. Als het bespreken van een klacht met mij voor jouzelf te moeilijk is of je bent van mening dat de beroepscode of andere regels niet zijn nageleefd dan kun je contact opnemen met het SKJen een tuchtklacht indienen.

Disclaimer

Psycholoog de Haas is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Gegevens die door de klant verstrekt worden én gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door de bezoeker aan de website www.psycholoogdehaas.nl zijn verstrekt worden énkel gebruikt voor het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het contactverzoek. Gegevens die door de bezoeker aan de website zijn verstrekt zullen nóóit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


Beveiliging
De gegevens die de cliënt aan Psycholoog de Haas verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


Aanpassing van cliëntgegevens
De bezoeker van de website en of cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en of uit het contact en adressenbestand te laten verwijderen. U dient hiervoor contact op te nemen met Psycholoog de Haas.