Kind, jeugd en gezin
met hazensprongen weer gelukkig!

Trainingsoverzicht Psycholoog de HaasDoelgroep

Deze training is bedoeld voor alle jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar om te leren over zichzelf en anderen en te oefenen met communicatie, voelen, denken en doen. Ik en jij, voelen, denken en doen is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met gedragsproblemen, problemen bij emotieregulatie, ADHD, autisme, faalangst, sociale angst psychosomatische klachten of een negatief zelfbeeld.

Werkwijze

Met behulp van uiteenlopende oefeningen, spelletjes en informatie worden in zes verschillende trainingsblokken van drie bijeenkomsten van 2 uur de kinderen allerlei praktische dingen aangeleerd die zij kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Hierbij leren zij over zichzelf en anderen. Vooraf is er een intakegesprek met kind en ouder(s). Na elke bijeenkomst is er terugkoppeling aan ouders en ieder blok wordt tevens afgesloten met een ouder/begeleiderbijeenkomst zodat alles in de praktijk kan worden toegepast. De hele training kan worden doorlopen, maar tevens is het mogelijk alleen de nodige blokken afzonderlijk te volgen. Er wordt gewerkt met 5 tot 8 deelnemers per groep.

Aandachtspunten in de training:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve-gedragstherapie met GGG-schema en STOPlicht-methode
 • Emotie-regulatie met lekker in je vel schema
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ervaringsgerichte oefeningen met ademhaling, ontspanning en mindfulness
 • Oplossingsgericht werken
 • Opbouw van de training:

 • Trainingsblok 1 identiteitsontwikkeling: psycho-educatie over de werking van het lichaam, de hersenen, beperkingen als autisme, ADHD, Asperger, etc., en kinderen zelf en hun omgeving.
 • Trainingsblok 2 Sociale vaardigheden en communicatie: verbale en non-verbaal communicatie, luisteren, feedback geven en ontvangen, vragen.
 • Trainingsblok 3 Weerbaarheid en pesten: zelfbeeld verbeteren, zelfvertrouwen vergoten, sociale vaardigheden versterken en leren omgaan met plagen en pesten.
 • Trainingsblok 4Omgaan met gevoelens: emoties herkennen, benoemen en ingrijpen bij negatieve gevoelens. Emotie-regulatie met behulp van het lekker-in-je-vel-schema.
 • Trainingsblok 5 Omgaan met gevoelens en gedachten: automatische gedachten, denkfouten en gedachtenexperimenten.
 • Trainingsblok 6omgaan met gevoelens en gedrag: gedrag veranderen door probleemoplossing o.a. via GGG-schema’s en de STOPlicht-methode Stop-Denk-Doe.
 • Overzicht inhoud bijeenkomsten

  Trainingsblok 1 Identiteitsontwikkeling

  Bijeenkomst 1

  Thema: Iedereen is uniek: Wie ben je volgens jezelf en anderen?
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking en groeten bij binnenkomst en weggaan
 • Psycho-educatie over de binnen en buitenkant van het
 • Beschrijving van kinderen van zichzelf met uiterlijke- en persoonlijkheidskenmerken
 • Mindfulness: Bewust worden van zintuigelijke waarneming
 • Jezelf leren kennen: talenten, valkuilen, energiegevers en energienemers

 • Bijeenkomst 2

  Thema: Psycho-educatie over handicaps, gedragsproblemen, stoornissen en lekker in je vel schema
  Doelen en trainingselementen:

 • Een geïntegreerd beeld over het zelf creëren gebaseerd op eigen waarneming en feedback van de omgeving
 • Psycho-educatie over hersenen en handicaps: autisme/ADHD/PDD-NOS
 • Mindfulness: bewuste waarneming van lichaam, spanning en ontspanning
 • Jezelf leren kennen: energiegevers en energienemers
 • Lekker in je vel schema

 • Bijeenkomst 3

  Thema: zelfkennis over specifieke handicap, het perspectief van de ander innemen en rust en concentratie creëren
  Doelen en trainingselementen:

 • Gebruik van lekker in je vel schema evalueren
 • Psycho-educatie over de in de groep aanwezige beperkingen: autisme/ADHD/PDD-NOS
 • Mindfulness-oefening buikademhaling en visualisatie van een rustige plek
 • Theory of mind: eigen perspectief en verplaatsing in een ander
 • Wat hebben de kinderen nodig om zich oké te voelen? Wat vinden ze fijn?
 • Evaluatie van de cursus? Wat hebben de kinderen geleerd? Wat hebben ze voor feedback voor de trainers?

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: nut van psycho-educatie, informatie over beperkingen, theory of mind, oefeningen voor zelfbewustzijn, lekker-in-je-vel-schema
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training: psycho-educatie, mindfulness, emotie-regulatie
 • Psycho-educatie over beperkingen (autisme, ADHD, Asperger, PDD-NOS, etc.)
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: lekker-in-je-vel-schema
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 2 Sociale vaardigheden en communicatie

  Bijeenkomst 1

  Thema: kennismaking en verbale en non-verbale communicatie.
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking
 • De kinderen informeren over de praktische regels van de training
 • Groepsafspraken
 • Jezelf voorstellen en afscheid nemen
 • Psycho-educatie bewustwording van lichaamshouding en non-verbale elementen in communicatie
 • Luisteren
 • Probleemoplossing met de stoplichtmethode: Stop-Denk na-Doe
 • Introductie vissenkom

 • Bijeenkomst 2

  Thema: Communiceren volgens ik-boodschappen, vragen en feedback
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling stevig staan en buikademhaling
 • Ik-boodschappen
 • Complimenten geven
 • Herhaling luisteren
 • Vragen of je mee mag doen en reageren op deze vraag

 • Bijeenkomst 3

  Thema: Herhaling geleerde vaardigheden, feedback geven en ontvangen en onderhandelen, afscheid nemen
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling non-verbale communicatie
 • Herhaling ik-boodschappen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Overleggen
 • Overzicht van alle geleerde vaardigheden
 • Afscheid nemen

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: communicatie, positief zelfbeeld en oplossingsgericht werken in sociale situaties
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training: communicatieoefeningen in rollenspellen, verhalen en spelletjes,
 • Psycho-educatie verbale- en non-verbale communicatie, luisteren, feedback geven en ontvangen, vragen en ik-boodschappen
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: communicatie afstemmen tussen ouders, begeleiders en kinderen en gebruik van STOP-lichtmethode
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 3 Weerbaarheid en pesten

  Bijeenkomst 1

  Thema: introductie plagen & pesten en emotie, veiligheid en zelfvertrouwen creëren.
  Doelen en trainingselementen

 • Kennismaking
 • De kinderen informeren over de praktische regels van de training
 • Groepsafspraken
 • Psycho-educatie over plagen en pesten
 • Emoties bij pesten herkennen en benoemen
 • Buikademhalingsoefening
 • Zelfvertrouwen vergroten door beschrijving van talenten en complimenten van anderen
 • Introductie gereedschapskist
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Bijeenkomst 2

  Thema: reageren op plagen en pesten, ontspanning en verbale en non-verbale communicatie
  Doelen en trainingselementen:

 • Stevig staan: rechtop lopen met boek op je hoofd
 • Herhaling gevoelens herkennen en benoemen
 • Psycho-educatie over manieren om op pesten te reageren
 • Oefenen met reageren op pesten
 • Communicatie met Ik-boodschappen
 • Zelfvertrouwen vergroten door complimenten van anderen
 • Vaardigheden aanvullen in gereedschapskist
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Bijeenkomst 3

  Thema: herhaling vaardigheden zelfvertrouwen, reageren op plagen en pesten en negatieve feedback geven
  Doelen en trainingselementen:

 • Psycho-educatie negatieve feedback geven
 • Oefenen met zeggen dat je iets niet leuk vindt
 • Herhaling gevoelens herkennen, benoemen en erop ingrijpen met visualisatie en ontspanningsoefeningen
 • Herhaling Stop Denk Doe bij reageren op pesten
 • Herhaling zelfvertrouwen
 • Vaardigheden in gereedschapskist compleet
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: plagen, pesten, weerbaarheid vergroten, zelfbeeld versterken, communicatie, sociale vaardigheden en probleemoplossing
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training : psycho-educatie, communicatieoefeningen, ontspanningsoefeningen, visualisatie, positieve zelfspraak, lichaamshouding, meditatieoefeningen, cognitieve gedragstherapie probleemoplossing en emotieregulatie
 • Psycho-educatie communicatie en probleemoplossing met Stoplicht-methode
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: communiceren via de geleerde vaardigheden, probleemoplossing Stoplicht-methode, positief zelfbeeld creëren bij het kind
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 4 Omgaan met gevoelens

  Bijeenkomst 1

  Thema: Gevoelens herkennen, benoemen en intensiteit
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking
 • De kinderen zijn op de hoogte van de praktische regels van de training
 • Overzicht met emoties
 • Psycho-educatie over de 4 basisemoties
 • Emoties herkennen, visualiseren en benoemen
 • Intensiteit van emoties schalen met thermometer
 • Emoties ervaren en plaatsen in het lichaam
 • Ontspanningsoefening progressieve relaxatie
 • Emoties koppelen aan locaties, mensen, gedachten en situatie
 • Introductie lekker in je vel schema

 • Bijeenkomst 2

  Thema: ingrijpen bij negatieve gevoelens en lekker in je vel schema
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling emoties herkennen, benoemen en visualiseren
 • Psycho-educatie over boosheid
 • Actie en ontspanning om met gevoel om te gaan: ademhalingsoefeningen, progressieve relaxatie en inspanning als ontspanning
 • Herhaling lekker in je vel schema: signalen en intensiteit van gevoelens herkennen en benoemen
 • Visualisatie en mindfulness-oefening
 • Bewaarkluis van gevoelens om nare gevoelens te benoemen en bespreken

 • Bijeenkomst 3

  Thema: gevoelens van anderen en herhaling ingrijpen op gevoelens
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling 4 basisemoties
 • Psycho-educatie over perspectief van een ander. Verschillende personen kunnen verschillende gevoelens hebben bij dezelfde gebeurtenis
 • Psycho-educatie over meerdere gevoelens tegelijkertijd ervaren
 • Psycho-educatie over gevoel anders uiten dan ervaren (boos reageren terwijl je teleurgesteld bent)
 • Herhaling progressieve relaxatie
 • Herhaling lekker in je vel schema
 • Kindermeditatie voor zelfbewustzijn en creëren van zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: Gevoelens bij jezelf en je kind en emotie-regulatie
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training: psycho-educatie, visualisatie, mindfulness-oefeningen, ademhalingsoefeningen, , ontspanningsoefeningen, kindermeditatie, activiteit, bewaarkluis van gevoelens
 • Psycho-educatie basisemoties en tips voor emotieregulatie bij boosheid, angst en verdriet
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: lekker-in-je-vel-schema en verschillende emotie-regulatiemethoden
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 5 Omgaan met gevoelens en gedachten

  Bijeenkomst 1

  Thema: automatische gedachten
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking
 • De kinderen zijn op de hoogte van de praktische regels van de training
 • Overzicht met emoties
 • Psycho-educatie automatische gedachten
 • Herkennen en benoemen van automatische gedachten
 • Introductie denkspeurder voor registratie van automatische gedachten
 • Meditatieoefening om automatische gedachten te laten zijn
 • Psycho-educatie over stop denk doe bij emotie-regulatie en koppeling met gedachten
 • Psycho-educatie en oefenen met verschillende methodes om met nare gedachten om te gaan

 • Bijeenkomst 2

  Thema: denkfouten, helpende gedachten en gedachtenexperimenten
  Doelen en trainingselementen:

 • Psycho-educatie denkfouten
 • Denkfouten herkennen en benoemen
 • Psycho-educatie over rol van gedachten bij angst
 • Mindfulness-oefening lichamelijke sensaties in-het-hier-en-nu om angst te reguleren
 • Psycho-educatie over de rol van gedachten bij boosheid
 • Koppeling lekker-in-je-schema aan gedachten
 • Oefenen met helpende gedachten

 • Bijeenkomst 3

  Thema: gevoelens en gedachten de baas worden door gedachtenexperimenten
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling denkfouten registeren
 • Emotie-regulatie boosheid: ingrijpen met gedachtenexperimenten en Mindfulness
 • Herhaling automatische gedachten, denkfouten en helpende gedachten
 • Bewaarkluis voor negatieve gedachten
 • Koppeling gedachten en gevoelens

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: automatische gedachten, denkfouten en gedachtenexperimenten voor emotie-regulatie
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, meditatie en mindfulness, STOP-lichtmethode, bewaarkluis voor gedachten
 • Psycho-educatie cognitieve gedragstherapie: automatische gedachten, denkfouten en gedragsexperimenten meditatie en mindfulness, koppeling gedachten en gevoel
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: STOP-lichtmethode en registratie gedachten en gedragsexperimenten
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 5 Omgaan met gevoelens en gedrag

  Bijeenkomst 1

  Thema: 5 G’s: gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking
 • De kinderen zijn op de hoogte van de praktische regels van de training
 • Herhaling van de 4 basisemoties
 • Psycho-educatie 5 G’s
 • Kinderyoga en herhaling ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Psycho-educatie de magische cirkel voelen, denken en doen
 • Emotie-regulatie door koppeling van lekker in je vel schema aan de 5 G’s

 • Bijeenkomst 2

  Thema: Probleem oplossing vanuit cognitieve gedragstherapie
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling van de 5 G’s en oefenen met het indelen en herkennen van de G’s
 • Herhaling van eerste en helpende gedachte
 • Psycho-educatie problemen oplossen met koppeling aan STOPlicht-methode Stop-Denk-Doe en de 5 G’s
 • Mindfulness-oefening voor omgaan met impulsen en emotie-regulatie

 • Bijeenkomst 3

  Thema: koppeling 5 G’s, magische cirkel, stop-denk-doe en lekker-in-je-vel-schema
  Doelen en trainingselementen:

 • Herhaling 5 G’s en lekker-in-je-vel-schema
 • Herhaling magische cirkel: gevoel, gedachten en gedrag en koppeling aan 5 G’s
 • Herhaling helpende gedachten
 • Mindfulness tegen verveling en omgaan met impulsen
 • Evaluatie van training en zelf-reflectie over ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt
 • Kindermeditatie en kinderyoga-oefeningen

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: Magische cirkel, 5 G’s en probleemoplossing vanuit cognitieve gedragstherapie
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training: psycho-educatie cognitieve gedragstherapie, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, mindfulness, meditatie en visualisatie, kinderyoga
 • Psycho-educatie 5 G’s, magische cirkel en probleemoplossing via STOPlicht-methode
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: gedachtenexperimenten STOPlicht-methode emotie-regulatie met meditatie en mindfulness
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsblok 6 Weerbaarheid en pesten

  Bijeenkomst 1

  Thema: introductie plagen & pesten en emotie, veiligheid en zelfvertrouwen creëren
  Doelen en trainingselementen:

 • Kennismaking
 • De kinderen zijn op de hoogte van de praktische regels van de training
 • Groepsafspraken
 • Psycho-educatie over plagen en pesten
 • Emoties bij pesten herkennen en benoemen
 • Buikademhalingsoefening
 • Zelfvertrouwen vergroten door beschrijving van talenten en complimenten van anderen
 • Introductie gereedschapskist
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Bijeenkomst 2

  Thema: reageren op plagen en pesten, ontspanning en verbale en non-verbale communicatie
  Doelen en trainingselementen:

 • Stevig staan: rechtop lopen met boek op je hoofd
 • Herhaling gevoelens herkennen en benoemen
 • Psycho-educatie over manieren om op pesten te reageren
 • Oefenen met reageren op pesten
 • Communicatie met Ik-boodschappen
 • Zelfvertrouwen vergroten door complimenten van anderen
 • Vaardigheden aanvullen in gereedschapskist
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Bijeenkomst 3

  Thema: herhaling vaardigheden zelfvertrouwen, reageren op plagen en pesten en negatieve feedback geven
  Doelen en trainingselementen:

 • Psycho-educatie negatieve feedback geven
 • Oefenen met zeggen dat je iets niet leuk vindt
 • Herhaling gevoelens herkennen, benoemen en erop ingrijpen met visualisatie en ontspanningsoefeningen
 • Herhaling Stop Denk Doe bij reageren op pesten
 • Herhaling zelfvertrouwen
 • Vaardigheden in gereedschapskist compleet
 • Kindermeditatie: vergroting zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, creëren van rust en veiligheid

 • Ouder/begeleiderbijeenkomst

  Thema: plagen, pesten, weerbaarheid vergroten, zelfbeeld versterken, communicatie, sociale vaardigheden en probleemoplossing
  Doelen en trainingselementen:

 • Welkom
 • Overzicht van de training
 • Uitleg over het doel van de ouder/begeleiderbijeenkomst
 • Overzicht van de gebruikte oefeningen en methoden in de training : psycho-educatie, communicatieoefeningen, ontspanningsoefeningen, visualisatie, positieve zelfspraak, lichaamshouding, meditatieoefeningen, cognitieve gedragstherapie probleemoplossing en emotieregulatie
 • Psycho-educatie 5 G’s, magische cirkel en probleemoplossing via STOPlicht-methode
 • Praktische toepassing van trainingselementen in het dagelijks leven en de begeleiding: communiceren via de geleerde vaardigheden, probleemoplossing Stoplicht-methode, positief zelfbeeld creëren bij het kind
 • Vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders
 • Uitwisseling ervaringen
 • Evaluatie van de training: feedback van ouders en kinderen

 • Trainingsoverzicht Kinderen en echtscheiding  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor alle jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar die te maken krijgen met een echtsscheiding van hun ouders.

  Werkwijze

  Met behulp van uiteenlopende oefeningen, spelletjes en informatie worden in vijf bijeenkomsten van 2 uur de kinderen allerlei praktische dingen aangeleerd die zij kunnen gebruiken om om te gaan met de echtscheiding van hun ouders. Hierbij leren zij over de formele kanten en de gevoelens die spelen bij henzelf en anderen. Vooraf is er een intakegesprek met kind en ouder(s). Na elke bijeenkomst is er terugkoppeling aan ouder(s) zodat alles in de praktijk kan worden toegepast. Er wordt gewerkt met 5 tot 8 deelnemers per groep.

  Aandachtspunten in de training:

 • Psycho-educatie
 • Emotie-regulatie en communicatie over gevoel
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ervaringsgerichte oefeningen met ademhaling, ontspanning, creatieve therapie en mindfulness
 • Oplossingsgericht werken
 • Opbouw van de training:

  Bijeenkomst 1: Het gezin

 • Waarom trouwen mensen?
 • Wat is een gezin?
 • Welke positie heeft het kind binnen het gezin?
 • Bijeenkomst 2: Als je ouders uit elkaar gaan en betekenis van scheiding

 • Waarom gaan ouders uit elkaar?
 • Wat betekent dit voor je ouders?
 • Wat betekent dit voor jou?
 • Waarom kan het goed zijn als je ouders scheiden?
 • Bijeenkomst 3: De rechtsprocedures

 • Waarom moeten je ouders naar de rechter?
 • De advocaat, de rechter, het vonnis en andere moeilijke woorden?
 • Wat moet jij in de rechtszaal?
 • Wat is co-ouderschap, voogdij, alimentatie, omgangsregeling?
 • Waarom is het zo belangrijk dat je eerlijk bent?
 • Bijeenkomst 4: Gevoelens

 • Welke gevoelens heb je? (emoties en uiting van gevoel)
 • Welke problemen kun je krijgen? (somatische klachten, concentratieproblemen, (gedrags-)problemen binnen het gezin, op school en andere sociale contacten)
 • Bijeenkomst 5: Hoe kun je jezelf helpen?

 • Iemand om mee te praten (binnen eigen kring en professionele begeleiding)
 • Doe de dingen die je leuk vindt
 • Uiten van emoties op papier (schrijven en tekenen)
 • Rollenspellen en handpoppen (Zeggen wat je denkt en zeggen wat je wilt)
 • Ontspanningsoefeningen
 • Mindfulness
 • Trainingsoverzicht Mindfulness met kinderen en jongeren  Doelgroep

  Deze ene training is geschikt voor alle jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar en de andere variant voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Tijdens de training leren de deelnemers om in allerlei aspecten van het leven en op uiteenlopende momenten te leven met aandacht.Mindfulness is een tool om om te gaan met drukte, de vele beroepen die vanuit de maatschappij op iedereen worden gedaan in sociale contacten, thuis en op school. Daarnaast leren ze ook op een meer ontspannen en aandachtige manier in het leven te staan wat tot een evenwichtiger gevoelsleven leidt.

  Werkwijze

  Met behulp van uiteenlopende oefeningen en informatie worden in vijf bijeenkomsten van 2 uur de kinderen mindfulness aangeleerd om toe te passen in het dagelijks leven. Hierbij leren zij over hun aandachtsfocus, de bewustwording van lichaam, gevoelens en gedachten. Het doel is kinderen te leren meer met aandacht en minder oordeel hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Vooraf is er een intakegesprek met kind/tiener en ouder(s). Na de training is er terugkoppeling aan ouder(s) zodat alles in de praktijk kan worden toegepast. Er wordt gewerkt met 5 tot 8 deelnemers per groep.

  Aandachtspunten in de training:

 • Psycho-educatie
 • Concentratieverbetering
 • Zelfacceptatie/aanpak negatief zelfbeeld
 • Ontwikkeling sociale vaardigheden en niet-oordelend tegenover zelf en anderen staan
 • Emotieregulatie en impulscontrole
 • Ervaringsgerichte/lichaamsgerichte oefeningen
 • Opbouw van de training:

  Bijeenkomst 1: De beginselen van mindfulness

 • Verwachtingen en doelen met de groep bespreken
 • Kennismaken met mindfulness met behulp van eten en aanraking
 • Met behulp van zintuigen de aandacht op bepaalde dingen richten, zodat je onverwachte dingen ontdekt
 • Ontdekken hoe we met alles en iedereen in verhouding staan
 • Onze ademhaling veranderen waardoor we ons anders gaan voelen
 • Bijeenkomst 2: Acceptatie en bewustwording van het lichaam

 • • Op een andere manier naar goed en slecht kijken, acceptatie, kijken naar het positieve
 • • Sterkere bewustwording van het lichaam en ontspanning
 • • Ervaren dat fysieke zaken van tijdelijke aard zijn
 • Bijeenkomst 3: Je meer bewust worden van je zintuigen

 • Je bewuster worden van je zintuigen
 • Je bewust worden van het verband tussen waarnemingen, gedachten en gevoelens
 • De kracht van het verder kijken dan je normaal gesproken doet en je daardoor bewust worden van wat je normaal gesproken niet ziet
 • Je bewust worden van je associaties (het creëren en vormen van gedachten en gevoelens als gevolg van je waarnemingen)
 • Bijeenkomst 4: Het lichaam in beweging, het lichaam in rust

 • Kinderen leren om zich bewuster te worden van de bewegingen van hun lichaam
 • Het belang van lichaamsbewustzijn
 • Manieren om met verveling om te gaan door naar binnen in plaats van naar buiten te kijken
 • Mentale en fysieke voordelen van ontspanning
 • Kinderen voor en na oefeningen hun polsslag laten meten
 • Leren omgaan met verveling en impulsen
 • Leren je lichaam te ontspannen
 • Bijeenkomst 5: Oefeningen voor liefdevolle vriendelijkheid

 • Leren om mededogen voor elkaar te hebben
 • Je bewust worden van de signalen die je lichaam je geeft over de fysieke grenzen tussen jou en de ander
 • Leren hoe belangrijk relaties met anderen zijn
 • Kinderen die een omhelzing onprettig vinden kunnen zich beperken tot het naar de ander kijken
 • Trainingsoverzicht Leren studeren  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor alle jongens en meisjes van 7 tot en met 18 jaar om op een praktische manier te leren studeren. Extra aandacht hierbij is er voor kinderen die moeite hebben met leren doordat zij bijvoorbeeld last hebben van ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen of leerproblemen (oa autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, etc). Kinderen die door de hiervoor genoemde problemen niet meekomen in regulier onderwijs krijgen door de training vele tools aangereikt om ondanks hun beperking zo efficiënt en praktisch mogelijk te leren studeren. Hierbij wordt aandacht besteedt aan verschillende vaardigheden die van kinderen en jongeren gevraagd worden op school. Er wordt gewerkt met praktische opdrachten zoals het leren van vocabulaire of juist grote stukken tekst, het maken van uittreksels, boekverslagen, werkstukken of spreekbeurten. Maar ook het leren plannen van huiswerk, het vragen om hulp aan docenten en medeleerlingen of het omgaan met faalangst en examenstress.

  Werkwijze

  Met behulp van uiteenlopende oefeningen en informatie worden in tienbijeenkomsten van 2 uur de kinderen allerlei praktische dingen aangeleerd die zij kunnen gebruiken om op school en thuis hun opdrachten en huiswerk te maken. Er wordt gewerkt met veel duidelijke schema’s en stappenplannen. Vooraf is er een intakegesprek met kind en ouder(s). Na elke bijeenkomst is er terugkoppeling aan ouder(s) zodat alles in de praktijk kan worden toegepast. Er wordt gewerkt met 5 tot 8 deelnemers per groep.

  Aandachtspunten in de training:

 • Psycho-educatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Structureren en plannen
 • Mindmappen
 • Communicatietraining
 • Faalangsttraining met oa ervaringsgerichte oefeningen en cognitieve gedragstherapie