Kind, jeugd en gezin
met hazensprongen weer gelukkig!

Nieuwsberichten
Nieuw aanmeldformulier


Dankzij alle feedback van mijn cliënten en verwijzers is het aanmeldformulier weer opgefrist. Hiermee hoop ik nog gerichter een overzicht te krijgen voordat een kennismaking plaatsvindt zodat we dit als startpunt kunnen gebruiken voor diepgaandere vragen en een plan van aanpak. Dit alles om uiteraard een passende behandeling te bieden op maat die snel van start kan.
HKZ keurmerk behaald


In maart 2022 heb ik met trots mijn HKZ certificering behaald. Als zelfstandig kind en jeugdpsycholoog wil ik mijn zorg en de geleverde kwaliteit aan de huidige eisen van de ISO 9001 standaard laten voldoen. Dit houdt in dat ik nu ik het keurmerk heb behaald continu de processen als ondernemer in de zorg blijf toetsen en verbeteren. De ISO standaard staat voor betrouwbaarheid en efficiëntie zowel gezien vanuit de jeugdwet, verzekeraars, patiënten als consumentenorganisaties. Er ligt een focus, op het tijdig voorkomen van fouten. Cliënten staan centraal, waarbij mijn kwaliteit is gericht op de zorg die ik lever en uw tevredenheid mijn richtlijn is.
Nieuwe intervisiegroep


Vanaf het voorjaar van 2022 werk ik met een nieuwe intervisiegroep vanuit de Kinderparaplu samen. Dit betekent dat wij als team samenwerken om cliënten de best mogelijke zorg te leveren. We hebben hierdoor een breed aanbod dat goed afgestemd kan worden op de verschillende levensgebieden waar uw hulpvraag ligt. Als kind- en jeugdpsycholoog is het heel waardevol om met collega’s uit de diëtiek, logopedie, preverbale logopedie, kinderfysiotherapie, ergo-therapie, en psychomotoriche therapie samen te werken. We houden regelmatig besprekingen om zo onze expertises te delen en hulpvragen goed op te pakken. Daarnaast bekijken we tezamen hoe we de geleverde zorg kunnen stroomlijnen zodat we snel kunnen doorverwijzen naar elkaar en cliënten zo kort mogelijk hoeven te wachten op goede zorg.
Nieuwe contracten vanaf 2022 voor vergoede jeugdzorg inclusief groepsbegeleiding


Voor 2022 en de jaren daarna heb ik opnieuw contracten afgesloten met de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Dit betekent dat de volledige begeleiding of behandeling van kinderen tot en met 18 jaar worden vergoed vanuit de jeugdwet door de gemeente.

Ik heb voor komende jaren ook contracten voor groepsbegeleiding. Dit houdt in dat ik wanneer ik meerdere kinderen heb met dezelfde hulpvraag waarbij contact met leeftijdsgenoten kan bijdragen aan het aanpakken van de hulpvraag ik een groep zal opstarten. Onderwerpen waaraan je kan denken die geschikt zijn voor een groepsgewijze aanpak zijn: kinderen met faalangst, kinderen met laag zelfbeeld, kinderen die een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt (ongeval, ziekte, scheiding ouders, dood familielid, etc.), problemen in sociale interactie (vriendschappen aangaan/behouden, pesten etc), concentratie en aandachtsproblemen, piekeren, hoogbegaafdheid.

Wanneer ik een groep ga starten licht ik uiteraard alle scholen in voor meer leerlingen met een hulpvraag die zich kunnen aanmelden waarbij ook locatie en tijden worden bekend gemaakt. Mocht het echter zijn dat u als ouders of school graag zou starten met een groepsbegeleiding of behandeling laat dit weten dan kan dat ook aanleiding zijn voor het opstarten van een groep. Voor meer informatie of een persoonlijke toelichting over het werk dat ik doe met kinderen, ouders en schoolteams mail naar info@psycholoogdehaas.nl of bel op 06-46342558.
BOEKPRESENTATIE MOEITELOOS OPVOEDEN WAS GROOT SUCCES


Met veel plezier hebben Marianne Langemijer en Marie José Rietdijk,14 mei 2020 de boekpresentatie van het nieuwste boek van Marianne Langemeijer Moeiteloos Opvoeden verzorgd. Anouk de Haas van Psycholoog de Haas was spreker bij dit evenement. De boekpresentatie is een enorm succes geweest en we hebben veel positieve reacties ontvangen. Voor meer informatie over het boek en opvoedopstellingen klik op de volgende link : https://www.moeiteloosopvoeden.com
Tuintherapie


Tuintherapie is nieuw in mijn aanbod als psycholoog. De natuur en een tuin bieden een prachtige plek om in contact te komen met je binnenwereld en daar op een veilige manier over te leren. Met veel plezier pas ik mijn nieuw geleerd inzichten toe wanneer ik werk als tuintherapeut. Klik hier om meer te lezen over tuintherapie.Nieuwe contracten voor de jeugdhulp via coöperatie ZorgXtra


Ik heb contracten met de gemeenten Son en Breugel, Nuenen (inclusief Nederwetten en Gemert), Geldrop-Mierlo en Waalre. Inmiddels hebben zij zich verenigd met Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek) en en heet de inkoopregio voor jeugdhulp “ een 10 voor de jeugd!”. Momenteel wordt er door de gemeentes die zich verenigd hebben in inkoopregio’s druk gewerkt aan nieuwe contracten met al hun aanbieders. Dit betekent dat er vanaf 2022 wellicht veranderingen komen in welke zorgaanbieders er vergoed worden vanuit de jeugdwet. Voor u betekent dit dat ik als kind en jeugd psycholoog hard aan het werk ben met kleine en middelgrote andere ondernemingen in de jeugdzorg om via onze Coöperatie ZorgXtra te zorgen dat wij als aanbieder van jeugdzorg worden gecontracteerd. Wij willen graag de zorg blijven leveren met een persoonlijke touch zoals we nu gewend zijn. Dus zonder lange wachtlijsten en echt gericht op jullie hulpvraag. Vanuit deze visie proberen we met zijn allen de contracten te verkrijgen zodat het gehele traject van jeugdzorg dat ik biedt als psycholoog ook vergoed blijft.Van verwijzer tot cliënt


De snelste route naar goede hulp

Voor kinderen en jongeren net als voor volwassenen is het heel fijn als je met een probleem snel aan de slag kunt en de mensen die je het eerste vertelt over waar je tegenaan loopt ook vlug uitkomen bij een professional die echt wat voor je kan betekenen. Door actief met alle verwijzers en collega’s in contact te staan zorg ik als psycholoog dat het zorgpad zo kort mogelijk blijft en dat ook een andere hulpverlener ingeschakeld kan worden als er meer speelt. Als Psycholoog de Haas heb ik de afgelopen weken veel nieuwe mensen leren kennen in de regio van Dommelvallei + daartoe behoren de gemeentes Nuenen, Son en Breugel, Geldrop Mierlo en Waalre. Het valt me op hoe hard er hier wordt gewerkt aan goede manieren van verwijzing. Ik heb contacten gelegd met belangrijke eerste verwijzers namelijk de gezinscoaches van het CMD die vanuit de gemeente met cliënten meekijken welke hulpverlener het beste past maar ook de praktijkondersteuners van de huisartsen die vaak als poortwachter fungeren. Daarnaast zijn er natuurlijk nog velen andere wegen die de weg wijzen naar mij als psycholoog voor kinderen en jongeren. Ik heb mogen deelnemen aan de netwerkbijeenkomst van de IB’ers van vier basisscholen in Son en Breugel. Ik ben deelnemer geweest aan de overleggen van de kinderparaplu waar verschillende jeugdhulpverleners elkaar ondersteunen en heb met de collega’s van de Kaart die alle hulpverleners van Son en Breugel inzichtelijk willen maken een bijeenkomst gehad om te kijken hoe je de juiste cliënt bij de juiste hulpverlener krijgt.Netwerkbijeenkomst IB-ers basisscholen Son en Breugel


Eind september hebben vier scholen in Son en Breugel een IB-netwerkbijeenkomst. Ik ben uitgenodigd hierbij aan te sluiten. Geweldig dat de scholen open staan voor samenwerking. We hebben gesproken over de manier waarop IB’ers als eerste verwijzer dienen en hoe zij een kind en ouders kunnen bijstaan in het vinden van juiste begeleiding en behandeling of ondersteuning wanneer zich problemen voordoen. De voordelen van korte lijnen zijn er zowel voor de school als mij als hulpverlener. Allemaal streven we naar het bijstaan van een kind en gezin door snel de juiste hulp te bieden en te zoeken naar wat mogelijk is. Scholen en ouders kunnen vrijblijvend contact opnemen om een vraag neer te leggen bij mij en mocht er meer nodig zijn gaan we daarna aan de slag.