Kind, jeugd en gezin
met hazensprongen weer gelukkig!

Algemeen

Dit is het privacybeleid van psycholoogdehaas.nl. Psycholoogdehaas.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Psycholoogdehaas.nl kan het privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan. Verwerkte gegevens

Psycholoogdehaas.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld psycholoogdehaas.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op psycholoogdehaas.nl kwam en de pagina's die je binnen psycholoogdehaas.nl bezoekt.

Psycholoogdehaas.nl verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een aanmeldformulier of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:


  • alle ingevulde velden van de formulieren

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan psycholoogdehaas.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die het privacybeleid heeft gelezen.Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door psycholoogdehaas.nl gebruikt. We gebruiken informatie over welke pagina's je binnen psycholoogdehaas.nl hebt bezocht om de relevantie van advertenties te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan psycholoogdehaas.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;
  • om fraude en misbruik te voorkomen;
  • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;

Ontvangers

Psycholoogdehaas.nl zal jouw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen of delen.
In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. Psycholoogdehaas.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Psycholoogdehaas.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot psycholoogdehaas.nl richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Psycholoogdehaas.nl zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal psycholoogdehaas.nl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Psycholoogdehaas.nl stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien psycholoogdehaas.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt psycholoogdehaas.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien psycholoogdehaas.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan psycholoogdehaas.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Psycholoogdehaas.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker psycholoogdehaas.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 augustus 2019.